PERFORMANCES – Angyvir Padilla

Vanaf tot

PERFORMANCES – Angyvir Padilla
19.10.2021 : 10:00 > 14:00
20.10.2021: 14:00 > 18:00
06.11.2021 : 14:00 > 17:00
07.11.2021 : 14:00 > 17:00
CENTRALE | vitrine (zichtbaar op Sint-Katelijnestraat 13)

Voor Home contains us and is inside us # Ste Catherine 13, stelt Angyvir Padilla een installatie voor die bestaat uit een nieuwe vloer die volledig bedekt is met plasticfolie en die de basis en de recipiënt wordt voor voorwerpen in klei die verwijzen naar huishoudelijke zaken. Noties van tijd, geheugen en thuis lopen als een rode draad door de tentoonstellingsruimte. De kunstenares treedt af en toe op in de ruimte waar ze haar werk in wording ontwikkelt. Haar bewegingen – stappen, de klei nat maken, de objecten in wording modelleren, ze plaatsen, enz. – worden vastgelegd door een camera en uitgezonden op een scherm dat deel uitmaakt van de installatie en zichtbaar is vanaf de straat.

Ook te ontdekken:

Expo Angyvir Padilla – Home contains us and is within us # Ste Catherine 13
> 21.11.2021
CENTRALE | vitrine
Sint-Katelijnestraat 13
1000 Brussel

Evenementen