Missies

Publiek & Culturele bemiddeling

‘Uiteindelijk is [het kunstwerk] een product met twee polen; er is de pool van die het werk maakt, en de pool van wie het bekijkt. Hij die kijkt is voor mij even belangrijk als hij die maakt.’
– Marcel Duchamp

Bemiddeling in de Centrale:

  • Toegankelijkheid
  • Ontmoeting
  • Participatie/co-creatie & betrekken van het publiek
  • Overdracht van kennis en praktijken
  • Democratisering van de hedendaagse kunst

De Centrale is een gemeentelijk kunstencentrum, ten dienste van de burgers, met een zeer verscheiden aanbod. Sinds een aantal jaren streven de publieksverantwoordelijke en het hoofd van het team bemiddeling ernaar om van de Centrale een ontmoetingsplaats te maken tussen kunstenaars en bezoekers met een uiteenlopende afkomst, realiteit en milieu – een plaats die zijn deuren wijd open zet voor de hedendaagse kunst die maar al te vaak te kampen heeft met vooroordelen en een selectief imago.

Deze aanpak van openheid naar alle doelgroepen impliceert de volgende uitdagingen:

  • artistieke ervaringen creëren
  • sociale inclusie door de georganiseerde tentoonstellingen open te stellen voor alle publiek, dankzij aangepaste informatietools en -kanalen
  • de lokale verankering in het verenigingsleven en in de wijken van de Stad Brussel

De Centrale hecht hierbij in het bijzonder belang aan:

  • een zekere nabijheid en een direct en persoonlijk contact tussen de bezoekers onderling, kunstenaars, deelnemers en vormen van culturele expressie (ontmoetingen-debatten, workshops, collectieve creaties, geleide bezoeken, informatiegidsen, animatie/bemiddeling in het kader van evenementen).
  • rekening houden met het publiek, hun kennis en verwachtingen, en aangepaste begeleidingsvormen voorstellen waarbij wordt ingespeeld op de eigenheid van de verschillende sociale groepen (leeftijd, sociale situatie, sociaaleconomische obstakels, handicaps).