Angyvir Padilla

Home contains us and is within us # Ste Catherine 13

Vanaf tot

Centrale | vitrine

Angyvir Padilla presenteert in de CENTRALE | vitrine het project Home contains us and is within us # Ste Catherine 13 (30.09 > 21.11.2021).

Met de voorstelling van haar project Home contains us and is inside us # Ste Catherine 13, opent de kunstenares Angyvir Padilla de ruimte van de CENTRALE | vitrine, in de Sint-Katelijnestraat 13. Deze ruimte is gewijd aan installaties van in Brussel wonende kunstenaars op basis van een open projectoproep. Deze kunstenaarsprojecten stellen een in-situproject voor de vitrine voor, rekening houdend met de stedelijke omgeving, de straat (voetgangerszone), de buurt, de buurtbewoners, voorbijgangers, wandelaars die al dan niet gevoelig zijn voor hedendaagse kunst.

Voor Home contains us and is inside us # Ste Catherine 13, stelt Angyvir Padilla een installatie voor die bestaat uit een nieuwe vloer die volledig bedekt is met plasticfolie en die de basis en de recipiënt wordt voor voorwerpen in klei die verwijzen naar huishoudelijke zaken. Noties van tijd, geheugen en thuis lopen als een rode draad door de tentoonstellingsruimte. De kunstenares treedt af en toe op in de ruimte waar ze haar werk in wording ontwikkelt. Haar bewegingen – stappen, de klei nat maken, de objecten in wording modelleren, ze plaatsen, enz. – worden vastgelegd door een camera en uitgezonden op een scherm dat deel uitmaakt van de installatie en zichtbaar is vanaf de straat.

Een van de sculpturen die Angyvir Padilla in de CENTRALE | vitrine heeft gemaakt, zal door de kunstenaar Juan Pablo Plazas opnieuw worden gecontextualiseerd in zijn eigen tentoonstelling, die tegelijkertijd in CENTRALE | lab te zien is.

 

Tentoonstelling: Angyvir Padilla, CENTRALE | vitrine © Philippe de Gobert, september 2021

Tentoonstelling

CENTRALE.vitrine
Sint-Katelijnestraat 13
1000 Brussel

Doorlopend zichtbaar +
performances

Curator

  • Tania NASIELSKI