Title: Attitudes : Female Contemporary Art from China
Author: Chunfeng Liu
Publisher: National Art Museum of China
Publication: Printed in 2009
Format: 1 vol. (151 p.) : 29 x 21 cm
Collection: /
Summary: This catalogue accompanies the contemporary art exhibition Attitudes – Female Art in China shown as part of Europalia.china, (Brussels -2009).
Artists: Lin Liyun, Pen Wei, Yin Xiuzhen, Xing Danwen, Han Yajuan, Tao Na, Ju Hong, Jiang Jie, Cui Xuiwen, Song Kun, Xiang Jing, Lin Tianmiao
Topic: contemporary art, women, China
Language: English and Chinese
Document type: printed text, illustrations