Wettelijke mededelingen

 1. Reikwijdte

Dit document heeft uitsluitend betrekking op de website met de volgende domeinnaam:

https://www.centrale.brussels

hierna “deze website” genoemd.

 1. Wettelijke mededelingen

2.1 Uitgever

CENTRALE for contemporary art

Wordt beheerd door de vzw Brussel-Musea-Tentoonstellingen, de maatschappelijke zetel is gevestigd in de Peperstraat 1, te 1000 Brussel en is ingeschreven onder het ondernemingsnummer BE 0460.976.365.
Verantwoordelijke uitgever: Denis Laurent, Directeur Cultuur, Archieven, Musea

2.2 Credits

Inhoud: CENTRALE for contemporary art, Brussel

Design & uitwerking: Parfaitement web, Brussel

 1. Privacybeleid

3.1 Doelen van dit privacybeleid

De CENTRALE for contemporary art hecht belang aan het respect voor uw privéleven en de bescherming van uw persoonlijke gegevens. Met dit privacybeleid willen we u informeren over hoe we uw persoonlijke gegevens verwerken.

Bij vragen of opmerkingen omtrent dit privacybeleid of de bescherming van uw persoonlijke gegevens door de CENTRALE, willen we u vragen om contact met ons op te nemen via de in punt 4 genoemde kanalen (Contactgegevens van de vzw Brussel-Musea-Tentoonstellingen).

3.2 Welke persoonlijke gegevens gebruiken wij?

3.2.1 Gegevens die u ons doorgeeft

Indien u graag de informatie ontvangt die wij op regelmatige basis verspreiden, staat u uitdrukkelijk de opslag en het gebruik toe van alle persoonlijke gegevens die u ons doorgeeft of bevestigt u dit via het formulier dat op onze site staat of via het formulier dat wij u ter bevestiging doorstuurden via mail.

3.2.2 Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestand dat uw laptop of apparaat opslaat wanneer u een website bezoekt. Dit type bestand kan u herkennen als gebruiker van de site tijdens uw volgende bezoeken, en kan het navigeren op onze site daardoor nog makkelijker maken voor u. Een cookie kan enkel een computer identificeren, en geen persoon.

Cookies www.centrale.brussels

3.3 Waarom en op welke basis gebruiken wij uw persoonlijke gegevens?

3.3.1 Gegevens die u ons doorgeeft

Wij kunnen de gegevens gebruiken die u ons doorgeeft via ons formulier om u nieuwsbrieven (newsletter) toe te sturen en/of andere informatie die:

 • u op de hoogte houdt van het nieuws binnen de CENTRALE ;
 • u uitnodigt voor evenementen die georganiseerd worden door de CENTRALE of haar partners;
 • ons ertoe in staat stelt om onze wettelijke verplichtingen na te komen.

Op ons nieuwsbriefformulier (aangeboden door ClickDimensions) kan u de specifieke informatie aanduiden die u wenst te ontvangen van de CENTRALE. U kan deze voorkeuren op eender welk moment aanpassen.

Deze gegevens moeten verwerkt worden volgens de Algemene Verordening betreffende de Gegevensbescherming die ‘bindend’ wordt geacht: door gebruik te maken van een dienst waarvoor wij uw gegevens moeten gebruiken, stemt u er namelijk indirect mee in dat uw gegevens voor de dienst in kwestie worden verwerkt.

Bovendien is het mogelijk dat een website u vraagt om uw toestemming expliciet te geven (via een aankruisvakje bijvoorbeeld) als extra bevestiging van de in bovenstaande paragraaf geciteerde basisbepaling.

3.3.2 Cookies

We maken een onderscheid tussen functionele en niet-functionele cookies:

 • Functionele cookies zijn nodig om de internetsite goed te laten werken. Ze zorgen er namelijk voor dat u telkens wanneer u onze website bezoekt, herkend wordt als gebruiker.

Deze gegevens moeten verwerkt worden volgens de Algemene Verordening betreffende de Gegevensbescherming die ‘bindend’ wordt geacht: door onze site te bezoeken, staat u namelijk indirect toe dat de cookies die nodig zijn voor de goede werking van de site gebruikt worden.

 • De niet-functionele cookies zijn niet nodig om de internetsite goed te laten werken. We slaan bijvoorbeeld analysecookies op. Die stellen ons in staat om te achterhalen welke delen van onze website u het meest bezoekt en welke onderdelen er aan verbetering toe zijn.

Voor deze cookies krijgen we uw expliciete toestemming via de banner ‘cookiebeleid’ die u getoond wordt wanneer u op de site komt.

 • Onze website gebruikt anderzijds cookies van derden (third party cookies), die ons helpen om de efficiëntie van onze campagnes te beoordelen. Daarnaast worden ze gebruikt voor communicatie- en marketingdoeleinden om u reclame te tonen op sociale media of om u op onze website of tijdens het navigeren op het web, informatie te tonen die behoort tot uw interesses.

Voor deze cookies krijgen we uw expliciete toestemming via de banner ‘cookiebeleid’ die u getoond wordt wanneer u op de site komt.

U kunt de niet-functionele cookies blokkeren of beheren via de instellingen van uw browser. Daarnaast kunt u de cookies die geïnstalleerd zijn op uw computer op eender welk moment verwijderen. De stappen die u hiervoor moet doorlopen zijn afhankelijk van uw browser. Als u cookies blokkeert en/of verwijdert, is het mogelijk dat u niet meer kunt genieten van alle mogelijkheden die onze site biedt.

 

3.4 Aan wie spelen wij uw persoonlijke gegevens door?

Om onze diensten te onderhouden en verbeteren, doen wij soms een beroep op derde partijen zoals softwareontwikkelaars en IT-dienstverleners. Uw persoonlijke gegevens kunnen daarom gegeven worden aan derde partijen of bekeken worden door die laatsten, indien dat nodig is in het kader van de dienstverlening. Wij sluiten een overeenkomst af met deze derden om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens alleen worden gebruikt conform de instructies van de CENTRALE, en met dezelfde bescherming en vertrouwelijkheid. De CENTRALE blijft op eender welk moment verantwoordelijk voor het gebruik van uw gegevens door derden.

Op vraag van autoriteiten of om onze wettelijke verplichtingen na te leven, kunnen bepaalde persoonsgegevens doorgegeven worden aan bevoegde autoriteiten, bijvoorbeeld in het kader van juridische procedures of onderzoeken/gerechtelijke informatie.

3.5 Hoelang bewaart u onze gegevens?

We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld (zie punt 3.3.2). Daarnaast verwijderen we uw gegevens zo snel mogelijk als u daarom vraagt via het in punt 4 genoemde e-mailadres. Zie tabel Cookiebeleid.

3.6 Intrekking van uw toestemming en andere rechten in verband met uw persoonlijke gegevens

Met betrekking tot uw persoonsgegevens hebt u altijd het recht om:

 • uw toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk in te trekken:
  • door één, meerdere of alle aangeduide voorkeuren voor de ontvangst van informatie van de CENTRALE te verwijderen; en/of
  • door de cookie-instellingen van uw browser te wijzigen (zie punt 3.3.2);
 • te vragen om uw persoonsgegevens te raadplegen;
 • te vragen om uw persoonsgegevens te corrigeren;
 • te vragen om het gebruik van uw persoonsgegevens in te perken;
 • te vragen om uw persoonsgegevens volledig te verwijderen;
 • te vragen om een overdracht van uw persoonsgegevens, ofwel naar uw computer, ofwel naar een andere organisatie indien de wet dit voorschrijft; en
 • om een klacht neer te leggen met betrekking tot het gebruik van uw persoonsgegevens.

Alle verzoeken in verband met de uitoefening van de bovengenoemde rechten kunnen aan ons worden gericht via de in punt 4 vermelde kanalen. Indien wij er niet in slagen om een akkoord te bereiken, heeft u eveneens het recht om een klacht neer te leggen bij de Gegevensberschermingsautoriteit. De contactgegevens van deze commissie vindt u onder de volgende link: https://www.autoriteprotectiondonnees.be/

3.7 Bescherming van uw persoonsgegevens

De CENTRALE stelt alles in het werk om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, onbevoegde toegang, misbruik en andere ongewenste manipulaties. We maken gebruik van aangepaste technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat ons gebruik van uw gegevens in overeenstemming is met de eisen van de nationale en Europese wetgeving. Zo verzekeren we de bescherming van uw rechten.

3.8 Aanpassingen aan ons privacybeleid

Ons privacybeleid kan regelmatig aangepast worden binnen de grenzen van de Europese en nationale wetgeving. Iedere update of aanpassing is meteen van kracht na de publicatie ervan. We sporen u dus aan om regelmatig ons privacybeleid door te nemen, zodat u op de hoogte blijft van de aanpassingen die gevolgen kunnen hebben voor u. Belangrijke aanpassingen worden uiteraard aan de gebruikers medegedeeld via onze communicatiekanalen.

 1. Contactgegevens van de vzw Brussel-Musea-Tentoonstellingen (die de CENTRALE for contemporary art beheert)

vzw Brussel-Musea-Tentoonstellingen

Maatschappelijke zetel: Peperstraat 1, BE -1000 Brussel

info@centrale.brussels

Dpo@brucity.be