Titel: Mindscapes
Auteur: Carine Fol, Michael Kröger, Julien Libert, Catherine Mayeur
Uitgever: Stad Brussel, vzw Brussel-Musea-Tentoonstellingen
Publicatie: Gedrukt in juni 2012
Formaat: 1 vol. (77 p.): 20 x 25,5 cm
Collectie: /
Inhoud: Deze catalogus biedt een subjectieve en intuïtieve zoektocht naar de fotografische voorstelling van mens en landschap. Een ontdekkingstocht die de voorstelling in vraag stelt van het mentale, van gedachten, van het zichzelf verliezen, van de relatie tussen mens en natuur, van het onuitsprekelijke.

Hoe kan fotografie dingen vastleggen die ontsnappen aan de ratio, zoals wat verdwijnt of vervaagt, het oneindige, gevoelens of de tijd? Een foto- of videobeeld vormt in dit project de schakel tussen realiteit en verbeelding, tussen het zichtbare en het onzichtbare. De lens van de camera legt de ongrijpbare wereld vast die achter de verschijning van wezens en dingen verborgen zit.

Kunstenaars: Nicolas Bomal, Dirk Braeckman, Daniel Brunemer, Jacques Charlier + Yaël Nazé , Florence Chevalier, Julien Coulommier, Louis Darget, Carl De Keyzer, Joy Episalla, Andreas Gursky, Viviane Joakim, Nicolas Leroy, David Lynch, Ana Mendieta, Arno Rafael Minkkinen, Jorma Puranen, Pierre Radisic, Man Ray, Stephen Sack, Stephen Shore, Hiroshi Sugimoto, Miroslav Tichý, Endre Tot, Marc Trivier, Gaël Turine , Sarah Van Marcke, Bill Viola, Albert Von Schrenck-Notzing, Francesca Woodman
Onderwerp: fotografie
Taal: FR, EN en NL
Soort document: gedrukte tekst, illustraties
Identificatiecode: ISBN : 9-789079-502189
Prijs: € 20,00