TUSSEN DE LESSEN DOOR | Gratis bezoek voor leerkrachten

TUSSEN DE LESSEN DOOR | Gratis bezoek voor leerkrachten

30.11.2022 – 13:00

Beste leraren,

De CENTRALE for contemporary art nodigt u graag uit om de tentoonstelling PHOTO I BRUT #1 – collection Bruno Decharme & installation vidéo Angel Vergara te ontdekken tijdens een exclusief bezoek!

Een paar woorden over de expo in afwachting van het pedagogische dossier :

In het kader van PHOTO | BRUT BXL stelt de CENTRALE een 200-tal foto’s voor uit de rijke PHOTO | BRUT collection Bruno Decharme & compagnie die te zien was in Arles. Het centrum voor hedendaagse kunst van de Stad Brussel heeft, in lijn met zijn aanpak, ook de Brusselse kunstenaar Angel Vergara uitgenodigd om een uitwisseling met de verzamelaar aan te gaan. Zijn werk vloeit voort uit de voortdurende zoektocht naar de kracht van het beeld, via performances, video’s, installaties, schilderijen en tekeningen. Hij tast de grenzen af van kunst en werkelijkheid, en de manier waarop deze wordt ervaren. Zijn onderzoek naar de manier waarop het hedendaagse beeld vorm geeft aan de in elkaar verweven publieke sfeer en privésfeer vindt een perfecte weerklank in de ‘ruwe’ foto’s. Ieder werk van Vergara is een poging om het beeld te doorbreken en een impact te hebben, niet alleen op esthetisch vlak, maar ook binnen de sociaal-culturele en zelfs politieke sfeer. Voor dit project liet hij zich inspireren door filmportretten van Bruno Decharme, ook regisseur, rond de kunstenaars in zijn collectie.

PRAKTISCH :
Woensdag 30 november 2022 om 13u00 met lunch
Gratis (lerarenkaart nodig) – Verplicht reserveren vóór 25 november 2022: laura.pleuger@brucity.be

Evenementen