PHOTO | BRUT BXL

PHOTO I BRUT #1 - collection Bruno Decharme & installation vidéo Angel Vergara

Vanaf tot

CENTRALE | hall

PHOTO | BRUT BXL is een multidisciplinair tentoonstellings- en evenementenproject gecoördineerd door het Centre d’Art Brut et Contemporain La “S” Grand Atelier (Vielsalm) in samenwerking met Bruno Decharme, verzamelaar en oprichter van abcd-art brut in Parijs, en 4 Brusselse partnerorganisaties: CENTRALE for contemporary art, Botanique, Art et marges museum en Tiny Gallery.

In 2019 werd op het fotofestival Les Rencontres de la photographie d’Arles PHOTO | BRUT collection Bruno Decharme & compagnie voorgesteld, een tentoonstelling die in 2021 werd hernomen door het American Folk Art Museum van New York. In 2022 vatten Bruno Decharme en Anne-Françoise Rouche (La “S” Grand Atelier) het plan op om andere facetten van de “outsider fotografie” te laten zien aan de hand van de recente ontdekkingen van een honderdtal kunstenaars.

PHOTO | BRUT BXL omvat tentoonstellingen, installaties, workshops, performances, twee studiedagen en nieuwe publicaties. Het programma is gebaseerd op het thema van de “photo brut”. Door middel van foto’s, fotomontages of fotocollages onthullen deze kunstenaars en kunstenaressen, die meestal autodidact zijn, hun persoonlijke universum aan de hand van werken die buiten de conventionele artistieke circuits zijn vervaardigd. Dit weinig geëxploreerde onderzoeksterrein van de art brut opent de weg naar vernieuwende praktijken op het gebied van de fotografie en draagt zo bij tot een hernieuwde kijk op dit medium. Dit project stelt dus de rol van de verzamelaar in vraag, zijn of haar macht over de indeling van kunstenaars, evenals de fotografie zelf.

In het kader van PHOTO | BRUT BXL stelt de CENTRALE een 200-tal foto’s voor uit de rijke PHOTO | BRUT collection Bruno Decharme & compagnie die te zien was in Arles. Het centrum voor hedendaagse kunst van de Stad Brussel heeft, in lijn met zijn aanpak, ook de Brusselse kunstenaar Angel Vergara uitgenodigd om een uitwisseling met de verzamelaar aan te gaan. Zijn werk vloeit voort uit de voortdurende zoektocht naar de kracht van het beeld, via performances, video’s, installaties, schilderijen en tekeningen. Hij tast de grenzen af van kunst en werkelijkheid, en de manier waarop deze wordt ervaren. Zijn onderzoek naar de manier waarop het hedendaagse beeld vorm geeft aan de in elkaar verweven publieke sfeer en privésfeer vindt een perfecte weerklank in de ‘ruwe’ foto’s. Ieder werk van Vergara is een poging om het beeld te doorbreken en een impact te hebben, niet alleen op esthetisch vlak, maar ook binnen de sociaal-culturele en zelfs politieke sfeer. Voor dit project liet hij zich inspireren door filmportretten van Bruno Decharme, ook regisseur, rond de kunstenaars in zijn collectie.

Curator: Carine Fol
Co-curator: Tania Nasielski

Met de steun van de Federatie Wallonië-Brussel

 

Tentoonstelling

CENTRALE | hall
Sint-Katelijneplein 44
1000 Brussel
WOE > ZON 10:30 > 18:00
Gesloten op feestdagen (25.12.2022 ; 01.01.2023)

TICKETS
8,00 € // 4,00 € // 2,50 € // 1,25 € // 0 €

Eerste zondag van de maand om 11.30 uur: rondleiding aangeboden met het toegangsticket

En in samenwerking met

 

 

 

 

Artist