Q(ee)R Codes

Vanaf tot
Graphics: Marzia Dalfini

Q(ee)R Codes

Hoe verwijst de stedelijke publieke ruimte naar onze opvattingen en posities omtrent gender?
Onder welke omstandigheden en om welke redenen wordt een ruimte ervaren als veilig en gastvrij of net vijandig door cis- of trans-vrouwen, of queer en non-binaire
personen?
Van zichtbare tot onzichtbare strategieën, wat zijn onze dagelijkse gebaren van verzet en emancipatie op straat en met anderen?

Q(ee)R Codes – New Boundaries BXL 1000 maakt deel uit van een langdurig nomadisch artistiek project geïnitieerd door Anna Raimondo. Het project onderzoekt de aanwezigheid en ervaringen van cis- en trans-vrouwen en queer personen in hun stedelijke context.
Luisteren en mondelinge uitwisseling enerzijds en het creëren van nieuwe ruimtes van verbeelding, confrontatie en dialoog anderzijds, maken van Q(ee)R Codes –
New Boundaries BXL 1000 een platform voor reflectie. De plaats van vrouwen – in brede zin en niet-biologisch gedefinieerd – in de openbare ruimte wordt beschreven en geherdefinieerd aan de hand van een serie audio-wandelingen of soundwalks in het centrum van Brussel. De personen aan het woord komen van diverse geografische en culturele horizonten, zijn van verschillende leeftijden en andere sociale achtergronden en hebben verschillende seksuele geaardheden.

Hun beschrijvingen van de ruimtes die ze dagelijks beleven, en de gevoelens, herinneringen en verhalen die deze plekken opwekken, vormen samen Q(ee)R
Codes – New Boundaries BXL 1000, een samengestelde/meervoudige/meerlagige auditieve cartografie van het stadscentrum van Brussel geleid door stemmen, lichamen en subjectiviteit.

Evenementen