Projectoproep – Centrale | vitrine

Vanaf tot

Projectoproep – Centrale | vitrine – 2025/2026

De Centrale, het hedendaags kunstencentrum van de Stad Brussel ondersteunt, begeleidt en stelt opkomende kunstenaars tentoon.

In september 2021 werd de Centrale | vitrine geopend, in de Sint-Katelijnestraat op nummer 13, een ruimte gewijd aan opkomend Brussels talent, op basis van een projectoproep. Kunstenaars gevestigd in de hoofdstad kunnen erop reageren door een IN SITU project voor te stellen voor de vitrine, waarbij ze rekening houden met de stedelijke omgeving, de voetgangerszone, de wijk, de bewoners, en wandelaars.
De ruimte die alleen zichtbaar is vanaf de straat en waar het publiek niet binnenkomt: de geselecteerde voorstellen dienen rekening te houden met deze specifieke context.

De vitrine slaat een brug tussen binnen en buiten, tussen het kunstencentrum en de openbare ruimte, tussen kunst en alledaagse leven.

De Centrale  zet zich in voor duurzaamheid en geeft voorkeur aan kunstenaars die bewust het gebruik van vervuilende materialen of overmatig energieverbruik zoveel mogelijk vermijden.

In het kort:

  • Wat? IN SITU projectoproep voor de Centrale | vitrine
  • Wie? Voor de in Brussel gevestigde, opkomende kunstenaars, zonder leeftijdsbeperking, inclusief collectieven of kunstenaar-curator duo’s
  • Waar? Sint-Katelijnestraat 13 te 1000 Brussel
  • Wanneer? Programmatie 2025-2026, inauguratie van het volgende project op 23.01.2025
  • Hoe? De selectie van 8 laureaten gebeurt door een jury van kunstprofessionals

OPGELET: Het voorstel dat aan de jury wordt voorgelegd moet hetzelfde zijn als het voorstel dat wordt gerealiseerd. Elke grote wijziging die de opzet en de vorm van het oorspronkelijke voorstel verandert, kan door de CENTRALE ongeldig worden verklaard.

 • Timing?
  • Afsluiting kandidaturen: 30.06.2024 om 23:59
  • Bekendmaking van de laureaten: 23.09.2024
  • Project 1: 23.01.2025

Plattegrond Centrale | vitrine

ONS AANBOD

De Centrale biedt:

– Het ter beschikking stellen van de tentoonstellingsruimte
– Tentoonstellingsduur van  +- 8 weken
– Financiële steun voor de tentoonstelling ter waarde van 1.800 EUR honoraria + 1.000 EUR productiekosten
– Het transport van de werken binnen België
– De promotie van de tentoonstelling via de globale communicatie van de Centrale
– Het ontfermen over de tentoonstellingsomschrijving in drie talen, ten behoeve van de voorbijgangers.
– Hulp en overleg bij de montage
– Een professionele fotoreportage
– De organisatie van een vernissage en de verzending van elektronische uitnodigingen

SELECTIEVOORWAARDEN

– Om een project voor te stellen is er geen leeftijdslimiet.
– Je dient in Brussel gedomicilieerd te zijn
– Enkel VOLLEDIGE dossiers zijn geldig. De dossiers moeten volgende informatie bevatten in één enkele pdf (10 Mo)

1. Persoonlijke gegevens (te downloaden formulier) + CV + bewijs van officiële Brusselse residentie
2. Een algemene toelichting bij het werk (maximaal 1500 tekens inclusief spaties)
3. 10 afbeeldingen van goede kwaliteit. Verwijzingen naar websites als enige visuele bron worden niet in overweging genomen.
4. Een beschrijving en toelichting over de intentie van het concept van de geplande tentoonstelling (maximaal 2500 tekens inclusief spaties) Installatieschema
5. Een schema van de beoogde installatie.

PRAKTISCHE INFORMATIE

– De ruimte is alleen zichtbaar vanaf de straat in Sint-Katelijnestraat op nummer 13. Publiek mag de ruimte niet betreden.
– Het artistieke voorstel moet rekening houden met de evacuatie in geval van nood door de doorgang naar de deur aan de straatzijde vrij te laten. Zie plattegrond

MODALITEITEN VOOR VERSTURING VAN DE DOSSIERS

Dossiers mogen uitsluitend in één enkele pdf via mail verzonden worden naar: jozefien.descheemaeker@brucity.be met als onderwerp OPROEP VITRINE + naam van de artiest. Dit uiterlijk op 30.06.2024 om 23.59 uur
Papieren dossiers worden niet aanvaard.

Evenementen