UITGESTELD – Meet the artists – Panorama

Beste bezoekers,
Wegens onvoorziene omstandigheden wordt de ontmoeting met Xavier Noiret-Thomé & Henk Visch, Carine Fol & Philippe Van Cauteren (S.M.A.K.), met de uitgeverij van de tentoonstellingscatalogus La Lettre volée uitgesteld.

De CENTRALE team dankt u voor uw begrip.

In deze publicatie, uitgegeven ter gelegenheid van de tentoonstelling Panorama georganiseerd in het kader van de duotentoonstellingen van de CENTRALE, wordt gefocust op de wisselwerking tussen de schilderkunst van Xavier Noiret-Thomé (Frankrijk, 1971) en de sculptuur van Henk Visch (Nederland, 1950). Deze dialoog brengt een aantal affiniteiten tussen beide kunstenaars aan het licht: de levensenergie die van hun creaties uitgaat en de metafysische dimensie van hun oeuvre dat verankerd zit in hun eigen beleving waarbij ze de plaats van de mens in de maatschappij en in het universum in vraag stellen. Van bij de eerste uitwisselingen gingen de kunstenaars dieper in op een aantal fundamentele onderwerpen zoals de plaats van schilderkunst en beeldhouwkunst in de tentoonstellingsruimte, hun interactie en hun visuele en ruimtelijke presentie. Bovenal hadden ze het over de essentie zelf van de artistieke handeling. Noch Henk Visch, noch Xavier Noiret-Thomé illustreren ideeën. In Panorama vormen hun respectievelijke werelden een nieuw merkwaardig en onverwacht territorium.

Teksten van Carine Fol en Denys Zacharopoulos.

Interview met Xavier Noiret-Thomé en Henk Visch, door Carine Fol.

Denys Zacharopoulos is een Grieks auteur, criticus, lesgever en curator die onder andere meewerkte aan de 48ste Biënnale van Venetië (Italië) en aan Documenta IX in Kassel (Duitsland).

11.10.2020, UITGESTELD 15:00 
Reservatie: info@centrale.brussels
CENTRALE.atelier

€ 5 – conferentie
of
Inbegrepen bij de aankoop van uw toegangsticket

In het kader van de tentoonstelling Xavier Noiret-Thomé & Henk Visch. Panorama van 3 september 2020 tot 17 januari 2021

Evenementen