Meet the artists and authors & Performance Kurt Ryslavy

18:30 > Ontmoeting met kunstenaars en auteurs van BXL UNIVERSEL

Vincen Beeckman, Jean-Michel Meyers, Marie-Françoise Plissart, Caroline Lamarche, Marc Didden

(Moderator : Carine Fol)

19:30 > Performance van Kurt Ryslavy 

“Mettre tous ses œufs dans le même panier, c’est ça le problème de l’artiste ardent”
[Al zijn eieren in een mand stoppen, dat is wel het probleem van de vurig, gepassioneerde kunstenaar]

Het werk van Ryslavy is moeilijk te beschrijven. Het efemere karakter van zijn conceptuele en dichterlijke kunst heeft ervoor gezorgd dat hij     erg verwaarloosd werd in de hedendaagse kunstgeschiedenis.  Berichtgeving  en recensies over zijn werk onderstrepen zijn legendarisch gulle hospitaliteit, zijn sociale genade en zijn ongebreidelde creativiteit, de wat triestige neiging die gelinkt wordt aan zijn vroegere beroepsactiviteit als wijnimporteur sinds zijn 29 jaar. Zijn grote herenhuis in de rand van Brussel kreeg een vooraanstaande en onvoorspelbare plaats in zijn oeuvre.

De performance die hij op 15 februari zal presenteren, herleidt de vermeende zwaarwichtigheid van de hedendaagse kunst tot nul. Een eenvoudige beeldtaal door beroep te doen op de hulp van een Syrische vluchtelinge, Shadan Alhamwi.

Text credits Randy Kennedy, Gordon Matta-Clark (2007)

Prijs: 5 €

Evenementen