Oproep aan animatoren/kunstenaars voor intergenerationele workshops

In het kader van de tentoonstelling La Vie matérielle, in de CENTRALE, het centrum voor hedendaagse kunst van de Stad Brussel, zijn we op zoek naar kunstenaars-animatoren voor een cyclus workshops. Deze ateliers voor kinderen en volwassenen zijn ontmoetingsmomenten rond de hedendaagse kunst die alle deelnemers creatief doen participeren.

Bent u kunstenaar? Wenst u uw artistieke competenties met een verscheiden publiek te delen ? Contacteer ons dan !

Voorwaarden

  • Een artistieke activiteit beoefenen
  • Een aan te tonen ervaring bezitten in het werken met groepen
  • Een voorstel voor de workshops gelinkt met de tentoonstelling opsturen
  • Beschikbaar zijn op de volgende data : 12 januari, 26 januari, 9 februari, 23 februari, 9 maart 2022

Modaliteiten

  • Modules van 2 uur op woensdagnamiddag (data : 12 januari, 26 januari, 9 februari, 23 februari, 9 maart 2022)
  • De voorgestelde activiteit dient te verschillen voor elk atelier
  • Het gaat over intergenerationele ateliers vanaf 8 jaar
  • Betaalde prestaties

Uiterste datum tot kandidatuurstelling : 31 oktober 2021

Het dossier ter kandidaatstelling dient te bestaan uit uw CV, een korte motiveringsbrief en een korte beschrijving van uw voorgestelde project.

Gelieve deze te sturen naar : laura.pleuger@brucity.be. Ook voor meer informatie kan u op dit e-mailadres terecht.