CENTRALE | gazet

CENTRALE | gazet

De CENTRALE ontwikkelt meer dan ooit de band met de wijk, haar inwoners, winkeliers en voorbijgangers door haar deuren te openen aan het Sint-Katelijneplein en een nieuw initiatief te lanceren onder leiding van de kunstenaar/bemiddelaar Vincen Beeckman en de artistieke en bemiddelingscentra: de CENTRALE | gazet.

Deze driemaandelijkse wijkkrant, die samen met de buren van de CENTRALE wordt gemaakt, vertelt over het leven in de wijk, biedt suggesties voor lezingen, muziek of films en geeft een overzicht van de activiteiten van verenigingen in de Sint-Katelijnewijk en de wijdere omgeving.

De CENTRALE | gazet, volledig met de hand gemaakt en met de grootste zorg ter plaatse gedrukt door Rosi, is verkrijgbaar in de CENTRALE en is verdeeld in de nabijgelegen winkels en organisaties.