CENTRALE | gazet

CENTRALE | gazet 

De CENTRALE ontwikkelt meer dan ooit haar band met de wijk, haar inwoners, winkeliers en voorbijgangers door haar deuren te openen aan het Sint-Katelijneplein. Ook door een nieuw initiatief te lanceren, onder leiding van de kunstenaar/bemiddelaar Vincen Beeckman en de kunst- en bemiddelingscentra: de CENTRALE | gazet.

Deze driemaandelijkse wijkkrant, die samen met de buren van de CENTRALE wordt gemaakt, vertelt over het leven in de wijk, biedt suggesties voor lectuur, muziek of films en geeft een overzicht van de activiteiten van verenigingen in de Sint-Katelijnewijk en de wijdere omgeving.

De CENTRALE | gazet, volledig met de hand gemaakt en met de grootste zorg ter plaatse gedrukt door Rosi, is verkrijgbaar in de CENTRALE en wordt verdeeld in de nabijgelegen winkels en organisaties.