Sophie Whettnall – Etel Adnan

La banquise, la forêt et les étoiles

Vanaf tot

CENTRALE | hall

 

Tentoonstelling

Sophie Whettnall (1973) werkt met video, foto, installaties en performance. In 1999 werd ze bekroond met de Prijs van de Jonge Schilderkunst. Ze geniet internationale erkenning.
Het werk van Sophie Whettnall focust sinds de jaren 1990 op het debat rond de krachten die onze relatie met de wereld definiëren door ze concreet vorm te geven en ze te documenteren. De kunstenares concentreert zich onder andere op het licht waarvan ze de aanwezigheid, de doorgangszones en de afwezigheid analyseert. Haar werk oogt esthetisch en is tegelijk gevoelig en krachtig. Het steunt op een dialectische spanning en een poging om tegenstrijdige concepten en percepties met elkaar in dialoog te brengen: zachtheid en sensualiteit, yin en yang, vrouwelijkheid en mannelijkheid…
Naar ze zelf toegeeft, draagt haar werk ook bij tot een vorm van autobiografische onthulling.

Zoals gebruikelijk in het kader van tentoonstellingen rond Brusselse artiesten in de CENTRALE, werd Sophie Whettnall uitgenodigd om een internationale kunstenares te kiezen die samen met haar zou exposeren. Ze selecteerde schilderijen, tekeningen, aquarellen en etsen van Etel Adnan. Op het kruispunt tussen het Oosten en het Westen, is het werk van de in 1925 in Beiroet geboren Etel Adnan doordrongen van vruchtbare warme oorden, een verschroeiende zon en steile bergtoppen. De literaire dimensie wordt in schilderkunst omgezet: de schilderes is immers ook schrijfster en werkte al met een aantal toneelregisseurs samen.

De ondertitel van de tentoonstelling, La banquise, la forêt et les étoiles (‘Pakijs, bos en sterren’) verwijst zowel naar het universum van de Belgische artieste als naar de wereld van Adnan. Tussen beiden ontspint zich een formele dialoog: een gedeelde visie – intiem en persoonlijk – op het landschap, het licht en wat daarin zichtbaar wordt.

Sophie Whettnall – Etel Adnan. La banquise, la forêt et les étoiles
04.04 > 04.08.2019
Vernissage : 03.04.2019

Publicatie

Ter gelegenheid van de tentoonstelling wordt een door Mercator uitgegeven monografie over Sophie Whettnall voorgesteld .
Verschijning : Maart 2019, prijs : € 45

© Sophie WHETTNALL

Tentoonstelling