RESISTANCE

Vanaf tot

CENTRALE | hall

In het kader van 2018, jaar van de Contestatie viert de Stad Brussel de vijftigste verjaardag van 1968, een scharnierperiode bezaaid met tal van uitdagingen en een emblematisch jaar voor kunst en maatschappij. De CENTRALE wil deze kans om haar missie als openbaar kunstencentrum te vervullen niet missen en buigt zich met een ambitieus project, RESISTANCE, over de manier waarop kunst ingespeeld heeft en actief deelgenomen heeft aan de woelige maatschappelijke en politieke ontwikkelingen van de afgelopen vijftig jaar.

EXPO

Aan de hand van een uitgebreide tentoonstelling en een platform voor actie en reflectie verkent RESISTANCE vanuit een thematische invalshoek de manier waarop contestatie en verzet aanwezig zijn in de essentie van de kunstwerken. Het project stelt een dialoog voor tussen historische werken van 1968 en eigentijdse creaties van Belgische en internationale kunstenaars. Het is een uitnodiging om stil te staan bij deze formidabele ontluiking die zich rond 1968 afspeelde en waarmee de hedendaagse kunst nog altijd nauw verbonden is.

Van 1968 tot 2018 hebben sommige kunstenaars ervoor gekozen weerstand te bieden aan de  dictaten van de kunstwereld en te wijzen op de barsten die de grondvesten van onze hypergemediatiseerde maatschappij aan het wankelen brengen. Paradoxaal genoeg is het juist in het veelvuldige verzet dat in de werken leeft, dat de kunst haar kracht put.

De expositie belicht werken afkomstig uit een wereldwijd verspreide relationele praktijk, die gemaakt zijn met niet-conventionele materialen en media. Ze ontspringen bovendien aan een uitgesproken verlangen om actie te ondernemen in de gemeenschap. Deze praktijk steunt op diepe overtuigingen die aansluiten op belangrijke maatschappelijke thema’s zoals de individuele vrijheid, het feminisme, de globalisering en de ecologie.

De tentoonstelling onderstreept de rol van de kunstenaar als hoofdacteur van een revolutionaire gedachte, tussen verzet en contestatie.

Volledig programma

Curator: Maïté Vissault

OPEN ACADEMY

Tijdens de tentoonstelling verandert de CENTRALE in een platform voor kunstenaars, denkers, studenten van vier Brusselse kunsthogescholen – een OPEN ACADEMY – en het publiek, dat dient als trefpunt voor debatten en ontmoetingen. Samen analyseren en belichten ze de thema’s van de studenten- en arbeidersopstanden die zich hebben ontvouwd tot een pluriform protest van alle autoriteiten in mei 68. Ze verdiepen zich in de oorzaken van de beweging om het protest van vandaag en van morgen te peilen. Het publiek ontdekt dit open laboratorium bestaande uit het prospectie – en artistieke werk van de studenten, een cyclus van lezingen, performances en filmprojecties.

Volledig programma

Artistiek concept: Carine Fol in partnership met : ARBA / ISAC / CARE, La Cambre, LUCA School of Arts, RITCS

Contestation2018_LOGOBASELINE

(c) Guerrilla Girls

Tentoonstelling

CENTRALE
Sint-Katelijneplein 44
1000 Brussel
WOE > ZON 10:30 > 18:00
Gesloten op feestdagen (01-11, 11-11, 25-12 2018
& 01-01 2019)

TICKETS
8,00 € // 4,00 € // 2,50 € // 1,25 € // 0 €

Eerste zondag van de maand 11u30: gratis rondleiding (inbegrepen in de toegangsprijs)