Photo brut

Vanaf tot

CENTRALE | hall

De CENTRALE stelt Photo Brut (24.11.2022 > 19.03.2023) voor, een project met tentoonstellingen en tal van multidisciplinaire evenementen in samenwerking met Bruno Decharme en 3 Brusselse partnerorganisaties: Art et marges museum, Botanique, en La “S” Grand Atelier.

In het kader van een Brussels evenement rond art-brut-fotografie stelt de CENTRALE meer dan 200 foto’s tentoon uit de rijke collectie van Bruno Decharme. Hij is de oprichter van ABCD in Parijs en heeft onlangs een belangrijke schenking van art-brut-kunstwerken aan het Centre Pompidou in Parijs gedaan.

Aan de hand van foto’s van autodidactische kunstenaars, die eigenzinnige en intieme persoonlijke universums, ensceneringen en vervormde werkelijkheden onthullen, stelt dit project de rol van de verzamelaar in vraag, zijn macht over de indeling van art-brut-kunstenaars, alsook het mysterie van de creatie en het medium fotografie.
Kunnen we art brut, en in dit geval “photo brut”, nog steeds beschouwen als een speciale categorie, volgens de definitie die Jean Dubuffet aan dit concept heeft gegeven?
Wat is het mysterie van de fotografie die zowel het zichtbare als het onzichtbare, de werkelijkheid en haar perceptie onthult?

In lijn met haar aanpak heeft de CENTRALE ook de Brusselse kunstenaar Angel Vergara uitgenodigd om een unieke dialoog met Bruno Decharme aan te gaan. Zijn werk vloeit voort uit de voortdurende zoektocht naar de kracht van het beeld, via performances, video’s, installaties, schilderijen en tekeningen. Hij tast de grenzen af van kunst en werkelijkheid, van de werkelijkheid en de manier waarop deze wordt ervaren. Zijn onderzoek naar de manier waarop het hedendaagse beeld vorm geeft aan de in elkaar verweven publieke sfeer en privésfeer vindt een perfecte weerklank in de ‘ruwe’ foto’s. Ieder werk van Vergara is een poging om het beeld te doorbreken en een impact te hebben, niet alleen op esthetisch vlak, maar ook binnen de sociaal-culturele en zelfs politieke sfeer. Voor dit project liet hij zich inspireren door filmportretten van regisseur Bruno Decharme rond de kunstenaars in zijn collectie.

Tentoonstelling

CENTRALE | hall
Sint-Katelijneplein 44
1000 Brussel
WOE > ZON 10:30 > 18:00
Gesloten op feestdagen (25.12.2022 ; 01.01.2023)

TICKETS
8,00 € // 4,00 € // 2,50 € // 1,25 € // 0 €

Eerste zondag van de maand om 11.30 uur: rondleiding aangeboden met het toegangsticket

Nog 187 dagen
voor de opening van de tentoonstelling

Artist

Curator

  • Carine FOL