Patrice BROQUIER

Vanaf tot

Galerie Bortier

“Switch” – Ik heb de indruk dat deze foto’s nog heel weinig te maken hebben met je vorige
reeksen.
Deze reeks is duidelijk verschillend. Ze is samengesteld uit een reeks uiteenlopende beelden, die naar dezelfde constante verwijzen en waarrond ik in concentrische cirkels werk.
Switch wankelt. Diepte, instabiliteit, holte, lijdzaamheid en zwakte zijn een opeenvolging van broze evenwichten. De reeks is de uitdrukking van een vitaal stabiliseringsproces. Ik fotografeer al lang uit psychologische behoefte, om me steeds bewuster te worden van wat ik ben, in de ruimte waar ik me bevind. Het is eenvoudig te beschrijven, een beetje zoals de valse klaarblijkelijkheid van foto’s. Maar daarachter liggen er werkterreinen, die toegang geven tot andere.
De rand van de afgrond kan me doen duizelen en tegelijkertijd ook naar de essentie leiden.

© Patrice BROQUIER

Tentoonstelling