Olivier GILLAIN

Vanaf tot

Galerie Bortier

“Eenvoud, doeltreffend. Geen simulaties, geen gekunsteldheid.
Mijn notaboekjes vormen de kern van mijn werk; bij het ontstaan of de realisatie komt geen spontaniteit van pas, alleen het grondidee is intuïtief.
Het wordt genoteerd in mijn werkboek en geregeld bijgewerkt met het enige doel ‘het essentiële te betrachten’ waarbij omwegen en gekunsteldheid uitgezuiverd worden. De zin van het werk is aldus direct waarneembaar.
Het is een langzaam en moeizaam proces. Maanden zijn nodig om het idee ‘te laten rijpen’ en zelfs in gevorderde stadia van de realisatie valt er niets concreets te zien van het intuïtieve begin; het idee kan opnieuw in vraag worden gesteld. Ik maak het werk wanneer ik er ‘intiem van overtuigd ben’ dat het pertinent, rijp en doeltreffend is.”

© Olivier GILLAIN

Tentoonstelling