Oana COSUG

Naked Drawings

Vanaf tot

Galerie Bortier

Door humor en ironie te gebruiken als een vorm van dichterlijk conceptualisme, wil ik met mijn tekeningen de toeschouwer meevoeren naar een fantasiewereld waar de regels der absurditeit met een spirituele en tegelijk sarcastische knipoog naar bepaalde gebeurtenissen verwijzen.
Dit tentoonstellingsproject is gebaseerd op de overtuiging dat we nog in wonderen mogen geloven en dat de wereld ánders kan zijn, zolang we daarin durven geloven. Dit onderwerp hangt samen met een centraal thema in mijn oeuvre en leven, dat is hoe een manier vinden en uiten om met de anderen te kunnen opschieten? Voor mij zijn intermenselijke relaties essentieel, en heeft het leven erzonder weinig waarde.

© Oana COSUG

Tentoonstelling

Artist