Louis THELLIER

Pop-up City

Vanaf tot

Galerie Bortier

“De stukken die ik realiseer, kunnen enerzijds op een zeer alledaagse manier gelezen worden, aangezien ze verankerd zijn in de dagdagelijkse realiteit, maar anderzijds ook als een allegorie van diezelfde realiteit. Zo verwijst mijn werk door middel van analogieën naar verschillende schalen, van het individuele naar het collectieve, van de straatstenen naar de stedenbouwkunde, terwijl ik hierbij probeer onderliggende systemen of een algemene infrastructuur waar te nemen. Mijn werk test uit of de grenzen van een bepaald domein ontvankelijk zijn voor voorbestemmende verplichtingen, door van de stad een speelen onderzoeksdomein te maken.”

© Louis THELLIER

Tentoonstelling