Catherine AMATHÉÜ

Een teken, een droom, een stilte

Vanaf tot

Galerie Bortier

De creatieve ruimte van Catherine Amathéü is tijdloos en presenteert werk uit verschillende domeinen: schilderijen op verschillende dragers, objecten/sculpturen samengesteld uit weer bezochte materialen, installaties die het over de substantie van licht hebben, over het beeld dat ze op de dingen afprent.
Haar werk is een weg die wordt afgelegd, een parcours van gaan en keren, van vragen, van het verbinden van ideeën.
Zwerfdrift, evenwicht, een combinatie van tekens en kleuren; het is alsof een ‘pas de deux’ wordt geënsceneerd, een heel persoonlijk verhaal wordt verteld, een uitnodiging om zich te laten zweven op de vleugels van een haar heel eigen realiteit.

© Catherine AMATHÉÜ

Tentoonstelling