Art’Contest 2014

Vanaf tot

CENTRALE | hall

Art’Contest maakt zich op voor de 10de editie van deze hedendaagse kunstwedstrijd.

Art’Contest organiseert jaarlijks een hedendaagse kunstwedstrijd voor in België wonende kunstenaars tot 35 jaar.
De wedstrijd, die onder de bezielende leiding staat van oprichtster Valérie Boucher, zelf nauw betrokken bij het aanstormend talent in de kunstwereld, heeft tot doel het werk van jonge, hedendaagse kunstenaars te promoten en hen ook op langere termijn te begeleiden en te ondersteunen.

Valérie Boucher wil daarnaast een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van jong talent door het bevorderen van de reflectie over hun artistieke praktijk en over hun positie als kunstenaar in de hedendaagse samenleving.

ArtContest zet hoog in om de deelnemers maximale zichtbaarheid te bieden (via exposities, website, blog, twitter, facebook, kunstuitgaven, …) en organiseert volop ontmoetingskansen met professionals uit de kunstwereld als museumcuratoren, kunstcritici, galeriehouders, verzamelaars,….

Valérie Boucher heeft zich van meet af aan laten bijstaan door een vakjury die als volgt is samengesteld: Liliane De Wachter (curator Muhka), Carine Bienfait (Directeur JAP Brussel), Catherine Mayeur (Professor kunstgeschiedenis ), Albert Baronian (galeriehouder), Dirk Snauwaert (Directeur Wiels).
Tijdens een eerste selectieronde in de zomer, nomineert de jury tien kandidaten. Daaruit worden in een tweede ronde op de dag van de vernissage drie prijswinnaars gekozen. Zij ontvangen hun prijs uit handen van de jury.
Volgende partners en instellingen verdienen speciale vermelding: de Centrale for Contemporary Art, De Markten, het Museum van Elsene, Sabam Cultuur, ArtBrussels, AtomiumExpo, Hans Vossen, Cadr’Art, Dominique Rigo, Pierre Marcolini, Toucan, Maison Delvaux…

In 2013-2014 heeft Art’Contest zich nog duidelijker kunnen profileren dankzij de steun van belangrijke partners als:
• het Museum van Elsene – waar de 1e prijswinnaars van 2013 en 2014 een individuele tentoonstelling krijgen in 2015.
• ArtBrussels 2014 – hedendaagse kunstbeurs waarop Art’Contest de oproep lanceerde tot het indienen van dossiers met de thematentoonstelling « De perceptie van het sociale veld bij Pieter Geenen, Hamza Halloubi, Sonia Niwemahoro, Charles Paulicevitsch ».
• AtomiumExpo – tijdelijke tentoonstelling van de laureaat op 24 april 2015 in de Prigogine bol.

Tentoonstelling