Universo dentro – Sophie Whettnall

Vanaf tot

Universo dentro : exploratie van de intieme onmetelijkheid
Sophie Whettnall
In de San Pietro Abdij in Reggio Emilia
21.05 > 04.07.2021

In het kader van het festival Fotografia Europea 2021 nodigden het  Palazzo Magnani en Marina Dacci de Brusselse kunstenares  Sophie Whettnall uit  om in de San Pietro Abdij van Reggio Emilia haar werk te exposeren. De tentoonstelling kreeg als titel  Universo Dentro  en loopt van 21.05 tot 04.07.2021. Het project dat georganiseerd werd in samenwerking met de CENTRALE for contemporary art, kadert in een uitwisseling van tentoonstellingen tussen beide partners. Binnenkort presenteert de CENTRALE de tentoonstelling La vita materiale.

Een beeldend kunstenares uitnodigen in het kader van een festival gewijd aan fotografie benadrukt nogmaals dat kunstenaars hun artistieke praktijken niet langer beperken tot hun eigen disciplines. De keuze voor Sophie Whettnall werd gemotiveerd door het visuele en conceptuele belang van het fotografisch beeld in het creatieve proces van de kunstenares.  De beelden die zij verwoed verzamelt zijn alomtegenwoordig in haar creatie. De titel Universo Dentro verwijst naar hoe de verbeelding van de kunstenares zich de gefotografeerde realiteit toe-eigent, en induceert dat wat zichtbaar is zowel het waarneembare als het niet waarneembare onthult.

De tentoonstelling Universo Dentro werd opgevat als een parcours dat de bezoekers onderdompelt in verschillende tijdspannes: de historische tijd van de locatie, de tijd waarin het kunstwerk vorm kreeg en de tijd van de beschouwing ervan. Sophie Whettnall nodigt de bezoeker uit om zich onder te dompelen in deze observatie en brengt hen naar verschillende tijdspannes die benadrukken dat de menselijke beleving van tijd en van kunst bestaat uit heterogene en homogene lagen.[1]  Ze slaagt erin de “tijd vast te houden in een schittering van de ruimte” en biedt de toeschouwer de kans om zich te openen voor de wereld en voor zichzelf. [2]

Zo krijgt de bezoeker een zilverkleurige sluier te zien waarin honderden kleine gaatjes werden gemaakt – signatuur van de kunstenares -, waardoor een gefragmenteerd licht schijnt maar hij kan er ook de marshmallow-sculpturen (opnieuw) bewonderen (cf. La Banquise, 2018) of de houten bewerkte panelen die doen denken aan een mashrabiya (La Forêt, 2018) die in 2019 al te zien waren in de CENTRALE in het kader van de tentoonstelling Sophie Whettnall & Etel Adnan, La banquise, la forêt et les étoiles (04.04 > 04.08.2019).

Doorheen het parcours creëren de werken van de kunstenares, als mentale en materiële lagen die naast elkaar worden geplaatst, een vertelling waarin de toeschouwer zich projecteert. Universo dentro mobiliseert het geheugen en bevat verwijzingen die de context van de voorstelling overstijgen.

Een samenwerking tussen Fondazione Palazzo Magnani (Reggio Emilia) & CENTRALE for contemporary art (Brussel)

Curator: Carine FOL

[1] Uittreksels uit enkele nota’s over tijd van filosoof Eric Clemens, gestuurd naar de auteur in oktober 2018.

[2] Idem.

Evenementen

Met de steun van de Fédération Wallonie-Bruxelles en Wallonie-Bruxelles International