Sluiting

Vanaf tot

Beste vrienden van de CENTRALE,

Sinds 18 mei openen de musea geleidelijk aan opnieuw hun deuren, weliswaar mits de naleving van alle opgelegde veiligheidsmaatregelen. Met deze heropening gaat een reeks voorschriften gepaard die ervoor zullen zorgen dat uw bezoek comfortabel en veilig kan verlopen.

Hier in de CENTRALE stellen wij alles in het werk ter voorbereiding van onze nieuwe tentoonstellingen die wij vanaf 3 september aan u voorstellen: Xavier Noiret-Thomé & Henk Visch. Panorama in de CENTRALE.hall, Max Kesteloot – GOOD LOST CORNERS, places that appeal to me in de CENTRALE.box, en Justine Bougerol – Strata in de CENTRALE.lab.

In afwachting van het moment waarop we u mogen verwelkomen, werkt de CENTRALE nauw samen met kunstenaars van alle generaties – die reeds hebben tentoongesteld bij ons of dat nog zullen doen – om u online kwalitatieve content aan te bieden, die u, dat hopen wij althans, zal kunnen inspireren.

Deze periode van versoepelingsmaatregelen is immers een ideale gelegenheid om even stil te staan en met een nieuwe blik naar onze wereld te kijken. Hoe vinden we een nieuwe manier om cultuur te benaderen en de rijkdom van wat kunstenaars ons te bieden hebben nog meer te waarderen?

De afgelopen maanden hebben wij ondervonden hoe belangrijk het is om contact te blijven houden met ons publiek, onder meer door online tools en initiatieven te ontwikkelen: audiovisuele content, creatieve tutorials, participatieve projecten, enz. Wij zullen dat de komende maanden blijven doen, maar verheugen ons erop u binnenkort ook on site te kunnen verwelkomen. In afwachting vindt u alle informatie over onze digitale projecten op onze webpagina #CentraleFromHome maar ook op Facebook en Instagram.

Op het programma van juni, juli en augustus:

De twee lange cultuurloze maanden hebben ons nog meer bewust gemaakt van het feit dat cultuur deel uitmaakt van ons dagelijks leven en een fundamenteel recht van de mens moet blijven.

Deze bijzondere periode heeft de dwingende noodzaak van artikel 27.1 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, met name “Een ieder heeft het recht om vrijelijk deel te nemen aan het culturele leven van de gemeenschap, om te genieten van kunst en om deel te hebben aan wetenschappelijke vooruitgang en de vruchten daarvan  extra in de verf gezet.

We kijken ernaar uit om u in eerste instantie online en vanaf september ook ter plaatse te mogen ontmoeten!

Het team van de CENTRALE

Evenementen