Projectoproep aan jonge, brusselse beeldende kunstenaars

Vanaf tot

CENTRALE.lab is sinds zijn opening in oktober 2015 de experimentele ruimte voor jonge beeldende kunstenaars van de CENTRALE for contemporary art, het centrum voor hedendaagse kunst van de Stad Brussel. Gelegen aan het Sint-Katelijneplein nr. 16, op een boogscheut van de CENTRALE. CENTRALE.lab biedt een ruimte om te experimenteren over verschillende disciplines heen: schilderkunst, fotografie, beeldhouw- of videokunst, installaties, illustraties, tekeningen en textiel. Zes laureaten van de projectoproep krijgen in deze tentoonstellingsruimte van 70 m² (verdeeld over twee volledig gerenoveerde en uitgeruste verdiepingen) de kans hun werk gedurende zes weken aan het grote publiek te tonen tijdens een eerste solotentoonstelling. Dit kadert in de ambitie van Karine Lalieux, Schepen voor Cultuur van de Stad Brussel, om de opkomende creatie verder te ondersteunen.

Deze oproep zal het programma voor het seizoen 2016-2017 bepalen.

De CENTRALE.lab biedt een institutioneel promotiekanaal en voorziet in :
– De promotie van de tentoonstelling via de globale communicatie van de CENTRALE
– Een duidende tekst die bij het werk hoort en geschreven is door een beginnende kunstcriticus/kunstcritica
– Productionele hulp en raad, professioneel onthaal

Maar ook :
– Ter beschikking stellen van tentoonstellingsruimte
– Financiële en logistieke steun voor de tentoonstelling ter waarde van € 500
– Een professionele fotoreportage
– Promotiepostkaarten en affiches
– De organisatie van een vernissage en bijbehorende uitnodiging en mailings
– Bewaking

De selectie gebeurt door een jury van kunstprofessionals. Hedendaagse kunstprojecten die speciaal voor de locatie werden uitgewerkt en die rekening houden met de specifieke eigenschappen van de ruimte krijgen voorrang.

VOORWAARDEN
Deelnemers mogen maximaal 35 jaar oud zijn en moeten in Brussel gedomicilieerd zijn. Enkel VOLLEDIGE dossiers zijn geldig. De dossiers moeten volgende informatie bevatten:
1. Persoonlijke gegevens (formulier + artistiek cv (Word- of pdf-formaat)
2. Een algemene toelichting bij het werk (Word- of pdf-formaat)
3. Een beschrijving en motivering van het beoogde tentoonstellingsconcept
(eventueel met installatieschema …) (Word- of pdf-formaat)
4. Minstens tien duidelijke afbeeldingen (jpeg-formaat)

De dossiers moeten uiterlijk op 7 november 2016 verstuurd zijn naar het volgende adres: javier.rebora@brucity.be.

Dossiers mogen uitsluitend via ‘Wetransfer’ of iets gelijkaardigs verzonden worden.
Dossiers op papier of dossiers waarin voor afbeeldingen uitsluitend naar websites wordt verwezen, komen niet in aanmerking.

Projectoproep

Persoonlijke gegevens

CENTRALE.lab Plan

Evenementen