Oproep aan animatoren/kunstenaars voor intergenerationele workshops

crayons, pinceaux, et autre matériel d'atelier créatif

Oproep aan animatoren/kunstenaars voor intergenerationele workshops 2024-2025

In het kader van de tentoonstelling hosting, in de Centrale, het centrum voor hedendaagse kunst van de Stad Brussel, zijn we op zoek naar kunstenaars-animatoren voor een reeks workshops. Deze ateliers hebben als doel ontmoetingen tussen kinderen en volwassenen te stimuleren in een hedendaags kader.

Bent u kunstenaar? Wenst u uw artistieke competenties met een verscheiden publiek te delen ? Contacteer ons dan !

Voorwaarden

– Een artistieke activiteit beoefenen

– Kunnen aantonen dat u ervaring heeft met groepen te werken

– Een voorstel voor de workshops opstellen, in lijn met de tentoonstelling

– In de namiddag beschikbaar zijn op de volgende data : 6 november 2024 ; 20 november 2024 ; 4 december 2024 ; 18 december 2024 ; 15 januari 2025 ; 29 januari 2025

Modaliteiten

– Modules van 2 uur op woensdagnamiddag van 14u tot 16u (data : 6 november 2024 ; 20 november 2024 ; 4 december 2024 ; 18 december 2024 ; 15 januari 2025 ; 29 januari 2025)

– De deelnemers nemen deel aan één of meerdere ateliers, het is belangrijk om het thema of de voorgestelde techniek te variëren voor ieder atelier

– Het gaat over intergenerationele ateliers vanaf 8 jaar

– Het werk wordt achteraf tentoongestelde in de daarvoor bestemde ruimte

– Betaalde prestaties

Uiterste datum tot kandidatuurstelling : 7 juli 2024

Het dossier ter kandidaatstelling dient te bestaan uit uw CV, een korte motivatierief en een korte beschrijving van uw voorgestelde project.

Gelieve deze te sturen naar : laura.pleuger@brucity.be. Ook voor meer informatie kan u op dit e-mailadres terecht.