Répondeur Automatik

Display

Vanaf tot

B-Gallery

Installatie

Eén van de kunstenaars is te laat, de andere ijsbeert nerveus heen en weer. De galeriehouder holt van hot naar her. De zaalwachter heeft zijn positie ingenomen. De drankjes staan koel en buiten sluipen de klaplopers al rond. De oude vriend had er al lang moeten zijn. Eindelijk stromen de eerste bezoekers toe …

“Dames en heren, kom maar binnen, de voorstelling zal zo dadelijk beginnen!”
Répondeur Automatik is een in 2013 in Brussel opgericht collectief van kunstenaressen Marilyne GRIMMER en Susanne WECK. Répondeur Automatik is opgericht om tijd en ruimte te maken voor Situationistische vraagstellingen, ludieke voorstellingen en realistische maskerades. Voor Display liet Répondeur Automatik zich inspireren door de specifieke indeling van de B-Gallery om een tentoonstelling te ensceneren met bijhorende gebruiken, tradities, zeden en gewoonten, waar iedereen al dan niet een rol in zal spelen …

© Marilyne GRIMMER & Susanne WECK

Tentoonstelling