Marie ZOLAMIAN

Mer morte

Vanaf tot

CENTRALE | box

De identiteit, het onthaal of het ostracisme, de integratie in een gemeenschap, het geheugen, de ontworteling, de migratiestromen, de verbanning, zijn thema’s die Marie ZOLAMIAN nauw aan het hart liggen. Daar ligt de ervaring van het reizen, van het vertrek en de terugkeer, van de beleving van de tijdelijkheid van de reis, van deze topografie waar het externe en het intieme mekaar vinden. Van Armeense origine, geboren in Beiroet in 1975, bewandelt ze deze weg, de intrige tussen de reële en fictieve territoria, waarbij ze haar media kiest op het ritme van haar omzwervingen.

© Marie ZOLAMIAN

Tentoonstelling