Marco DI CARLO

Vanaf tot

B-Gallery

Installatie

Mijn werken hebben een fysieke impact. Hun grootte, materie en inhoud zijn in de eerste plaatst ervaringen waarmee ik geconfronteerd wordt. Pas daarna begint het lezen, het begrijpen, zonder het echt te weten.
Een belangrijk aspect van mijn werk is het tegelijkertijd onbegrijpelijk en ‘ervaarbaar’ maken van mijn werken, wat eigenlijk een manier van begrijpen is, denk ik.

© Marco DI CARLO

Tentoonstelling