Dialogist-Kantor

La Grande Retification

Vanaf tot

CENTRALE | box

Vernissage 14-12 2016 – 18.30

Dialogist-Kantor bestaat uit Toni Geirlandt en Carlos Montalvo. Deze performers gebruiken opvoeringen om hun verzet te uiten tegen de ontmenselijking van het individu door de samenleving. Ze gaan daarvoor uit van het idee dat kunst een constant feest is. Ze werken vaak samen met andere creatieve geesten (individuen of groepen) en organiseren vergaderingen waarop ze de deelnemers (kunstenaars of niet) uitnodigen om samen de esthetische visie en bewogenheid vorm te geven. Hun voorwerpen, video’s en affiches zijn ondergebracht in archieven die ze altijd kunnen raadplegen. Het zijn allemaal getuigenissen, de sporen van hun subcultuur. Voor hun tentoonstelling in de CENTRALE.box brengen ze een installatie die geïnspireerd is door een toneelstuk dat werd bedacht tijdens een artistieke reis in 2002. Geïnspireerd op hun belevenissen en de bestaande personages is de installatie ‘La Grande Retification ‘ een metamorfose geworden van dat stuk, boordevol voorwerpen, handelingen en documenten.

Tentoonstelling