De Oorzaak der Dingen

Collectie van het Centre national des arts plastiques [Frankrijk]

Vanaf tot

CENTRALE | hall

Voor de selectie van een honderdtal werken uit de collectie van het Centre national des arts plastiques (Frankrijk), lag de nadruk vooral op de jonge Franse scène. Deze tentoonstelling grijpt terug naar de oorsprong van het denken en de artistieke creatie. De kunstenaar neemt de positie in van opmerkzame toeschouwer en kijkt toe op de wereld en de kunst. Zo kan zij ongehinderd de historische avant-gardevormen herwerken en een kritische blik werpen op de originaliteit van de vorm en methode van ons denken. Meer nog, zij probeert zich daarvan te bevrijden en de dominantie van het toeval en de vergankelijkheid te bevestigen.
Het CNAP heeft als opdracht de hedendaagse kunst te ondersteunen en te bevorderen in al haar diversiteit, onder meer door de steun aan de creatie van projecten. Het beheert ook een nationale collectie van meer dan 93.000 werken, het fonds national d’art contemporain [Nationaal Fonds voor Hedendaagse Kunst], die het verrijkt, conserveert en bekend maakt zowel in Frankrijk als in het buitenland. Deze prospectieve collectie, uniek in zijn omvang, wil een weerspiegeling zijn van de hedendaagse kunstscène.

Tentoonstelling